Menu-2

Útgefið efni

Á þessari síðu verður safnað saman skýrslum og ritum á tölvutæku formi sem Þekkingarnetið hefur unnið, haft umsjón með eða gefið út.  Af ýmsum ástæðum er ekki hægt að birta allt efni sem Þekkingarnetið kemur að, en reynt verður að birta það sem hægt er og aðgengilegt er á einföldu tölvutæku formi.

2019

 • Ársskýrsla 2018 og starfsáætlun 2019 – Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2018 og starfsáætlun fyrir 2019. Gefin út árlega. Unnið af starfsfólki ÞÞ. Ritstjórn: Óli Halldórsson.

2016

2015

 • Mannfjöldaþróun í Þingeyjarsýslum. Árleg samantekt af mannfjöldaþróun í Þingeyjarsýslum og við Bakkaflóa. Höfundur: Gréta Bergrún Jóhannesdóttir
 • Þjónustusókn og samfélagsábyrgð í dreifbýli. Niðurstöður úr samfélagsrannsókn sem framkvæmd var á árinu 2014. Höfundar: Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, Berglind Jóna Þorláksdóttir og Óli Halldórsson. Efni skýrslu fjallar um það var íbúar á Norðausturhorni landsins sækja helstu þjónustu s.s. matvöruverslun, einnig þá ábyrgð sem þeir bera í samfélaginu.
 • Ársskýrsla 2014 og Starfsáætlun 2015 – Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2014 og starfsáætlun fyrir 2015. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.

2014

2013

 • Arsskyrsla2013ogStarfsaaetlun2014
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2013 og starfsáætlun fyrir 2014. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Þarfagreining á námsframboði í Þingeyjarsýslum
  Efni skýrslu:
  Þrískipt könnun sem unnin var vegum Þekkingarnetsins fyrir Menntamálaráðuneytið. Spurningalisti var lagður fyrir nemendur í 9-10 bekk, spurningalisti var sendur á stjórnendur fyrirtækja og símakönnun var hringd út á tilviljunarkennt úrtak Þingeyinga á aldrinum 18-67 ára.
 • Auðlindagarður í Öxarfirði
  Efni skýrslu:
  Sumarverkefni sem Hugrún Lísa Heimisdóttir vann að í samstarfi við Nýsköpunarsjóð námsmanna og Þekingarnetið. Heildarmarkmið verkefnisins er að kanna möguleika til vistvænnar og sjálfbærrar grænmetisræktunar á Austursandi í Öxarfirði. Grundvöllur verkefnisins er annars vegar jarðvarminn sem finna má á svæðinu og hins vegar nýting á úrgangi frá matvælaframleiðendum í nágrenninu til áburðarframleiðslu og metanframleiðslu.
 • Áhrif frystingar á gæði makríls
  Efni skýrslu:
  Sumarverkefni unnið af Jónínu Sigríði Þorláksdóttur, mælingar og rannsóknir á makríl á ýmsum stigum frystingar. Verkefnið var unnið á Þórshöfn fyrir Ísfélag Vestmannaeyja á Þórshöfn og Matís
 • Ársskýrsla 2012 og starfsáætlun 2013
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2012 og starfsáætlun fyrir 2013. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Mannfjöldaþróun starfssvæðis Þekkingarnets Þingeyinga 2013
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2013 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra. Einnig er kynjahlutafall sveitarfélaganna og byggðarkjarnanna skoðað sem og svæðisins í heild og landsins alls til samanburðar.

2012

 • Þingey í Skjálfandafljóti: tækifæri og framtíð?
  Efni skýrslu:
  Unnið af Hildur Kristjánsdóttur, Óla Halldórssyni og Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er niðurstaða vinnu sem Þekkingarnetið tók að sér fyrir Héraðsnefnd Þingeyinga. Um er að ræða greiningu á tækifærum Þingeyjar í Skjálfandafljóti sem ferðamannastaðar og almennar nýtingar ásamt því að greina heppilegustu kosti til þess að bæta aðgengi í eyjuna.
 • Mannfjöldaþróun starfssvæðis Þekkingarnets Þingeyinga 2012
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2012 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra. Einnig er kynjahlutafall sveitarfélaganna og byggðarkjarnanna skoðað.
 • Könnun á viðhorfum fólks til Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Nausts
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni en um er að ræða könnun sem unnin var fyrir Langanesbyggð. Póstkönnun var gerð meðal fólks sem komið er yfir sextugt um viðhorf þeirra til Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Nausts.
 • Ársskýrsla 2011 og starfsáætlun 2012
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2011 og starfsáætlun fyrir 2012. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.


2011

 • EQM-Gæðahandbók Þekkingarnets Þingeyinga 2012
  Efni handbókar:
  Gæðahandbók Þekkingarnets Þingeyinga, unnin eftir EQM gæðakerfinu.  Byggir á sjálfsmati stofnunarinnar. Ábyrgð og ritstjórn; Óli Halldórsson og Helena Eydís Ingólfsdóttir.
 • Vímuvarnarsamningur Völsungs: Árangur og eftirfylgni
  Efni skýrslu:
  Sumarið 2011 vann Kjartan Páll Þórarinsson þessa skýrslu í samvinnu við Þekkingarnet Þingeyinga og Völsungs. Verkefnið gekk út á að kanna árangur af Vímuvarnarsamning Völsungs sem er samningur sem gerður er við iðkendur knattspyrnu hjá yngri flokkum Völsungs.
 • Grunnur að EQM-Gæðahandbók fyrir aðila í framhaldsfræðslu – PUBLISHER SKJAL – SKOÐA
  Efni handbókar:
  Handbókin er grunnur sem fræðsluaðilar sem vilja innleiða EQM gæðviðmið í sitt starf geta nýtt sér til að útbúa sína eigin gæðahandbók.
  Verkefnið fékk styrk úr Fræðslusjóði. Unnið af starfsfólk símenntunarsviðs. Ábyrgð og ritstjórn; Óli Halldórsson og Helena Eydís Ingólfsdóttir.
 • Ársskýrsla 2010 og starfsáætlun 2011
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2010 og starfsáætlun fyrir 2011.  Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Dagvistunarmál í Langanesbyggð: Netkönnun og samantekt
  Efni skýrslu:
  Unnið af Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttur. Skýrslan var unnin af beiðni Langanesbyggðar. Um er að ræða netkönnun á meðal foreldra barna á dagvistunaraldri og óskir þeirra og væntingar til slíkrar þjónustu í sveitarfélaginu.
 • Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2011 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra.
 • Fjölgar kreppan krónum? Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu á Húsavík við breyttar samfélagsaðstæður
  Efni skýrslu:
  Unnið af Andra Val Ívarssyni og Óla Halldórssyni, ásamt fleiri starfsmönnum Þekkingarnetsins.  Um er að ræða lokaskýrslu rannsóknar sem snýr að útgjöldum erlendra ferðamanna á Húsavík.  Byggt er m.a. á viðhorfskönnun frá sumrinu 2010.


2010

 • Nýsköpun bænda í Þistilfirði
  Efni skýrslu:
  Unnið af Hildi Ásu Henrýsdóttur sumarið 2010. Viðtalsrannsókn við unga bændur í Þistilfirði
 • Viðhorfskönnun fyrir eldri borgara í Skútustaðahreppi
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni sumarið 2010 fyrir Skútustaðahrepp. Um er að ræða niðurstöður könnunar meðal eldri borgara í Mývatnssveit um ýmisa kosti varðandi aðhlynningu og fleira í þeim dúr.
 • Árbók Þingeyinga: Fréttir úr héraði 1958-2008
  Efni skýrslu:
  Unnið af Tinnu Þórarinsdóttur haustið 2009. Skýrslan er samantekt á helstu upplýsingum á tímabilinu 1956 til 2008. Sérstaklega er horft á þá þætti sem geta skýrt hvernig samfélagið hefur þróast á þessu tímabili, til dæmis íbúaþróun.
 • Viðhorfskönnun í Norðurþingi 2010 vegna sveitastjórnarkosninga
  Efni skýrslu:
  Unnið af Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttur og Aðalsteini J. Halldórssyni. Könnunin sýnir viðhorf kjósenda í Norðurþingi til þeirra lista sem bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum 2010. Einnig má sjá viðhorf til héraðsfréttamiðilsins Skarps og auglýsingamiðilsins Skránnar.
 • Ársskýrsla 2009 og starfsáætlun 2010
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga fyrir árið 2009 og starfsáætlun 2011. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga 2010
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2010 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra.
 • Búsetugæði á Norðausturlandi: Starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga
  Efni skýrslu:
  Þessi rannsókn var unnin af Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttur og Aðalsteini J. Halldórssyni. Hún er unnin á árunum 2008 og 2009 með spurningakönnun sem send var til 1200 íbúa á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga hvort ár. Markmið hennar var að kalla fram viðhorf íbúa á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga til ýmissa samfélagsþátta, þjónustu og búsetuskilyrða. Rannsóknin fékk styrk úr Vaxtarsamning Norðausturlands.


2009

 • Síldarárin á Raufarhöfn: Viðtöl við íbúa Raufarhafnar
  Efni skýrslu:
  Verkefni sem Tinna Stefánsdóttir vann fyrir Þekkingarsetur Þingeyinga sumarið 2009. Um er að ræða viðtöl við fimm einstakinga sem öll muna vel eftir sögu síldaráranna á Raufarhöfn. Sögu síldaráranna á Raufarhöfn hefur aldrei verið gerð nein skil og er verkefnið hugsað sem fyrsta skrefið í að varðveita og skrá þá sögu.
 • Íslenskuspilið – Kennsluefni í íslensku fyrir útlendinga
  Efni:
  Kennsluefni í íslensku fyrir útlendinga. Þekkingarnet Þingeyinga er útgefandi efnisins, höfundur þess er Selma Kristjánsdóttir. Spilið er þróað og hannað af Selmu Kristjánsdóttur við störf hjá Þekkingarsetri Þingeyinga við nýbúafræðslu.  Vinna við spilið stóð yfir frá 2007-2009 og er spilið útgefið í september 2009.  Íslenskuspilið er til sölu hjá Þekkingarneti Þingeyinga – pantanir sendast á netfangið hac@hac.is .
 • Vinabæjarsamstarf Þingeyskra sveitarfélaga – ávinningur og annmarkar
  Efni skýrslu:
  Unnið af Róbert H. Baldurssyni fyrir Þekkingarnet Þingeyinga. Markmið skýrslunnar er að kanna vinabæjarsamstarf þingeyskra sveitarfélaga og stöðu þeirra á alþjóðavettvangi. Róbert kemst að þeirri niðurstöðu að ýmislegt megi betur fara í þeim efnum og setur fram tillögur um úrbætur.
 • Náttúruminjasafn Íslands – greinargerð
  Efni skýrslu:
  Unnið af Þekkingarneti Þingeyinga og Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga. Skýrslan er gefin út í tilefni af hugmynd um rekstur Náttúruminjasafns Íslands í breyttri mynd, með höfuðstöðvar á Húsavík.  Unnið hefur verið að málinu frá ársbyrjun 2009 í samvinnu fjölmargra aðila sem tengjast málinu í Þingeyjarsýslum.
 • Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2008 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra.


2008

 • Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu á Húsavík – tilkoma hvalaskoðunar
  Efni skýrslu:
  Unnið af Rannveigu Guðmundsdóttur B.A. í ferðmálafræði og Andra Val Ívarssyni hagfræðinema. Þau unnu þetta verkefni sumarið 2008 með stuðningi frá Verkefnasjóði Þekkingarseturs Þingeyinga og Nýsköpunarsjóði námsmanna. Skýrslan fjallar um þær breytingar sem urðu á ferðaþjónustu á Húsavík með tilkomu hvalaskoðunar.


2007

 • Spatial North – Greinargerð um samþættrar áætlunargerðar í Skútustaðahreppi
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni, starfsmanni Þekkingarseturs Þingeyinga í samvinnu við Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. Um er að ræða greiningu á aðstæðum í Skútustaðahreppi út frá þeim meginmarkmiðum sem fram voru settar í verkefnisumsókn Spatial North. Það er að skilgreina og þróa bestu aðferðafræði við stefnumiðaða samþætta áætlanagerð og hvernig árangursríkast sé að framfylgja slíkri áætlanagerð við þær aðstæður sem ríkja á norðlægum jaðarsvæðum.
 • Vatnajökulsþjóðgarður – Margháttuð tækifæri eða frumhlaup?
  Efni skýrslu:
  Unnið af Kristveigu Sigurðardóttur, M.S. verkfræðingi frá KTH í Svíþjóð. Kristveig vann þetta verkefni sumarið 2007 með stuðningi frá Verkefnasjóði Þekkingarseturs Þingeyinga, Kísilgúrsjóði og Nýsköpunarsjóði námsmanna. Um er að ræða könnun á viðhorfi ferðaþjónustuaðila norðan Vatnajökuls til stofnunar fyrirhugaðs Vatnajökulsþjóðgarðs.
 • Jarðskjálftasetur á Kópaskeri
  Efni skýrslu:
  Greinargerð, unnin af Þekkingarsetri Þingeyinga (ÓH) fyrir Skjálftafélagið – félag áhugafólks um Jarðskjálftasetur á Kópaskeri. Greinargerðin er tekin saman vegna umsókna um fjármagn til Alþingis og sjóða haustið 2007.
 • Íbúaþróun innan sveitarfélagsins Norðurþings
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni sumarið 2007.  Um er að ræða samantekt á íbúaþróun, kynjahlutfalli og aldursskiptingu innan sveitarfélagsins Norðurþings frá því fyrir sameiningu (sem varð árið 2006).
 • Setrið – geðræktarmiðstöð
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni sumarið 2007.  Um er að ræða framvinduskýrslu fyrir starfsemi geðræktarmiðstöðvarinnar Seturins á Húsavík.  Lögð var spurningakönnun fyrir notendur, aðstandendur og fagaðila sem tengjast starfseminni. Skýrslan var unnin fyrir Fjölskylduþjónustu Þingeyinga.  Skýrslan er ekki birt á heimasíðunni en niðurstöður hennar er hægt að nálgast með samráði við Þekkingarsetrið og Félagsþjónustuna.
 • Ársskýrsla Þekkingarseturs Þingeyinga 2006
  Efni skýrslu:
  Skýrsla um starfsemi ársins 2006.


2006

 • Þjóðgarðar og atvinna – Staða ferðaþjónustu við þjóðgarðana við Jökulsárgljúfur og Skaftafell
  Efni skýrslu:
  Unnið af Lindu Margréti Sigurðardóttur, B.S. viðskiptafræðingi frá Háskólanum í Bifröst. Linda var ráðin til þessa verkefnis sl. vor eftir að Þekkingarsetrið hafið fengið styrkveitingu hjá Nýsköpunarsjóði námsmanna til þessarar rannsóknar. Þekkingarsetrið hafði einnig umsjón með verkefninu. Skýrsluna má nálgast með því að ýta á heiti hennar hér fyrir ofan.
 • Vaðlaheiðargöng – Mat á samfélagsáhrifum
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni B.S.-nema í samfélags- og hagþróunarfræðum við Háskólann á Akureyri. Haraldur hafði frumkvæði að þessu verkefni og vann að því síðastliðið sumar á Þekkingarsetrinu.  Þekkingarsetrið hafði umsjón með verkefninu.
 • Háskólasetur á Húsavík – greinargerð
  Efni skýrslu:
  Stutt greinargerð tekin saman af Þekkingarsetri Þingeyinga og Náttúrustofu Norðausturlands. Greinargerðin var unnin vegna vinnu við fjármögnun rannsóknaseturs í sjávarspendýrafræðum innan veggja Þekkingarsetursins. Verkefnið var kynnt fjárlaganefnd Alþings haustið 2006 á grunni þessarar greinargerðar.
 • Mat á umhverfisáhrifum – rannsóknarskýrsla
  Efni skýrslu:
  Þekkingarsetur Þingeyinga vann frá miðju ári 2005 fram að miðju ári 2006 að rannsókn um mat á umhverfisáhrifum á Íslandi í samstarfi við Skipulagsstofnun. Verkefnið hlaut styrk úr rannsóknasjóði Vegagerðarinnar og var unnið í samráði við Vegagerðina.   Þessu verkefni lauk sumarið 2006 með útgáfu skýrslu sem ber heitið „Mat á umhverfisáhrifum – Innleiðing matsáætlana – Gæði og árangur“. Niðurstöður verkefnisins eru birtar í meðfylgjandi skýrslu. Þessi rannsókn hefur öðru fremur snúið að því að kanna hvaða áhrif innleiðing matsáætlana árið 2000 hafði á málsmeðferð, skilvirkni, gæði og kostnað matsferlisins og hvernig til hefur tekist við framkvæmd þessa.
 • Framvinduskýrsla Þekkingarseturs Þingeyinga 2003-2005
  Efni skýrslu:
  Þekkingarsetur Þingeyinga hóf starfsemi sína á grunni 3ja ára samnings um fjárframlög árið 2003. Þessi samningur rann út í ársbyrjun 2006. Í tilefni af lokum þessa 3 ára samnings um fjárframlög til stofnunar og reksturs Þekkingarsetursins gaf Þekkingarsetrið út stutta framvinduskýrslu þar sem farið er yfir starfsemi og uppbyggingu setursins þessi fyrstu misseri stofnunarinnar.


2005

 • Heimskautsgerði á Raufarhöfn
  Efni skýrslu:
  Samantekt upplýsinga um hina frumlegu nýsköpunarhugmynd um byggingu sk. heimskautsgerðis við Raufarhöfn (arctic-henge). Unnið undir stjórn Þekkingarseturs Þingeyinga og Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga í samstarfi við frumkvöðla verkefnisins á Raufarhöfn.
  Verkefnið var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna og vann Jóna Kristín Gunnarsdóttir, nemi við Háskólann á Akureyri, að verkefninu sumarið 2005.
 • Akademísk ferðaþjónusta
  Efni skýrslu:
  Afrakstur sumarverkefnis sem unnið var á Þekkingarsetrinu 2005. Um er að ræða heimildaskýrslu Aðalsteins J. Halldórssonar um “akademíska ferðaþjónustu” og möguleika hennar í Þingeyjarsýslu. Verkefnið var styrkt af Nýsköpunarsjóð námsmanna, Impru og Kísilgúrsjóði.
 • Viðhorfskönnun vegna kosningar um sameiningu sveitarfélaga
  Efni skýrslu:
  Skýrsla með niðurstöðum könnunar á viðhorfi Þingeyinga til sameiningar sjö sveitarfélaga í sýslunni. Könnunin var unnin að frumkvæði Þekkingarseturs Þingeyinga í samstarfi við Framhaldsskólann á Húsavík. Nemendur FSH sáu um úthringingar undir leiðsögn og stjórn kennara FSH og forstöðumanns Þekkingarsetursins. Skýrslan var tekin saman af Þekkingarsetrinu í september 2005 eða skömmu fyrir sameininingakosningar, sem fóru fram þann 8. okt. 2005.


2004

 • Fiskeldisrannsókn – Húsavík (Fish-farming in Husavik, Iceland)
  Efni skýrslu:
  Samantekt á aðstæðum til fiskeldis við Húsavík. Unnin á Þekkingarsetrinu sumar/haust 2004.  Skýrsla skrifuð fyrir mögulega framkvæmdar-/rekstraraðila á sviði fiskeldis, hvort er íslenska eða erlenda.  Skýrslan er á ensku. Höfundur skýrslunnar er Ásmundur Gíslason, B.S. sjávarútvegsfræðingur
 • Fiskimið
  Efni skýrslu:
  Skráning á þekktum fiskimiðum í Þingeyjarsýslum. Samstarfsverkefni unnið með Menningarmiðstöð Þingeyinga / Safnahúsi Húsavíkur.  Höfundur skýrslunnar er Ómar Þorgeirsson. Umsjón/ritstjórn var í höndum Guðna Halldórssonar forstöðumanns Menningarmiðstöðvarinnar í samstarfi við Óla Halldórsson forstöðumann Þekkingarnetsins.

Á þessari síðu verður safnað saman skýrslum og ritum á tölvutæku formi sem Þekkingarnetið hefur unnið, haft umsjón með eða gefið út.  Af ýmsum ástæðum er ekki hægt að birta allt efni sem Þekkingarnetið kemur að, en reynt verður að birta það sem hægt er og aðgengilegt er á einföldu tölvutæku formi.

2016

2015

 • Mannfjöldaþróun í Þingeyjarsýslum. Árleg samantekt af mannfjöldaþróun í Þingeyjarsýslum og við Bakkaflóa. Höfundur: Gréta Bergrún Jóhannesdóttir
 • Þjónustusókn og samfélagsábyrgð í dreifbýli. Niðurstöður úr samfélagsrannsókn sem framkvæmd var á árinu 2014. Höfundar: Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, Berglind Jóna Þorláksdóttir og Óli Halldórsson. Efni skýrslu fjallar um það var íbúar á Norðausturhorni landsins sækja helstu þjónustu s.s. matvöruverslun, einnig þá ábyrgð sem þeir bera í samfélaginu.
 • Ársskýrsla 2014 og Starfsáætlun 2015 – Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2014 og starfsáætlun fyrir 2015. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.

2014

2013

 • Arsskyrsla2013ogStarfsaaetlun2014
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2013 og starfsáætlun fyrir 2014. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Þarfagreining á námsframboði í Þingeyjarsýslum
  Efni skýrslu:
  Þrískipt könnun sem unnin var vegum Þekkingarnetsins fyrir Menntamálaráðuneytið. Spurningalisti var lagður fyrir nemendur í 9-10 bekk, spurningalisti var sendur á stjórnendur fyrirtækja og símakönnun var hringd út á tilviljunarkennt úrtak Þingeyinga á aldrinum 18-67 ára.
 • Auðlindagarður í Öxarfirði
  Efni skýrslu:
  Sumarverkefni sem Hugrún Lísa Heimisdóttir vann að í samstarfi við Nýsköpunarsjóð námsmanna og Þekingarnetið. Heildarmarkmið verkefnisins er að kanna möguleika til vistvænnar og sjálfbærrar grænmetisræktunar á Austursandi í Öxarfirði. Grundvöllur verkefnisins er annars vegar jarðvarminn sem finna má á svæðinu og hins vegar nýting á úrgangi frá matvælaframleiðendum í nágrenninu til áburðarframleiðslu og metanframleiðslu.
 • Áhrif frystingar á gæði makríls
  Efni skýrslu:
  Sumarverkefni unnið af Jónínu Sigríði Þorláksdóttur, mælingar og rannsóknir á makríl á ýmsum stigum frystingar. Verkefnið var unnið á Þórshöfn fyrir Ísfélag Vestmannaeyja á Þórshöfn og Matís
 • Ársskýrsla 2012 og starfsáætlun 2013
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2012 og starfsáætlun fyrir 2013. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Mannfjöldaþróun starfssvæðis Þekkingarnets Þingeyinga 2013
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2013 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra. Einnig er kynjahlutafall sveitarfélaganna og byggðarkjarnanna skoðað sem og svæðisins í heild og landsins alls til samanburðar.

2012

 • Þingey í Skjálfandafljóti: tækifæri og framtíð?
  Efni skýrslu:
  Unnið af Hildur Kristjánsdóttur, Óla Halldórssyni og Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er niðurstaða vinnu sem Þekkingarnetið tók að sér fyrir Héraðsnefnd Þingeyinga. Um er að ræða greiningu á tækifærum Þingeyjar í Skjálfandafljóti sem ferðamannastaðar og almennar nýtingar ásamt því að greina heppilegustu kosti til þess að bæta aðgengi í eyjuna.
 • Mannfjöldaþróun starfssvæðis Þekkingarnets Þingeyinga 2012
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2012 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra. Einnig er kynjahlutafall sveitarfélaganna og byggðarkjarnanna skoðað.
 • Könnun á viðhorfum fólks til Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Nausts
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni en um er að ræða könnun sem unnin var fyrir Langanesbyggð. Póstkönnun var gerð meðal fólks sem komið er yfir sextugt um viðhorf þeirra til Dvalar- og hjúkrunarheimilisins Nausts.
 • Ársskýrsla 2011 og starfsáætlun 2012
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2011 og starfsáætlun fyrir 2012. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.


2011

 • EQM-Gæðahandbók Þekkingarnets Þingeyinga 2012
  Efni handbókar:
  Gæðahandbók Þekkingarnets Þingeyinga, unnin eftir EQM gæðakerfinu.  Byggir á sjálfsmati stofnunarinnar. Ábyrgð og ritstjórn; Óli Halldórsson og Helena Eydís Ingólfsdóttir.
 • Vímuvarnarsamningur Völsungs: Árangur og eftirfylgni
  Efni skýrslu:
  Sumarið 2011 vann Kjartan Páll Þórarinsson þessa skýrslu í samvinnu við Þekkingarnet Þingeyinga og Völsungs. Verkefnið gekk út á að kanna árangur af Vímuvarnarsamning Völsungs sem er samningur sem gerður er við iðkendur knattspyrnu hjá yngri flokkum Völsungs.
 • Grunnur að EQM-Gæðahandbók fyrir aðila í framhaldsfræðslu – PUBLISHER SKJAL – SKOÐA
  Efni handbókar:
  Handbókin er grunnur sem fræðsluaðilar sem vilja innleiða EQM gæðviðmið í sitt starf geta nýtt sér til að útbúa sína eigin gæðahandbók.
  Verkefnið fékk styrk úr Fræðslusjóði. Unnið af starfsfólk símenntunarsviðs. Ábyrgð og ritstjórn; Óli Halldórsson og Helena Eydís Ingólfsdóttir.
 • Ársskýrsla 2010 og starfsáætlun 2011
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga 2010 og starfsáætlun fyrir 2011.  Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Dagvistunarmál í Langanesbyggð: Netkönnun og samantekt
  Efni skýrslu:
  Unnið af Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttur. Skýrslan var unnin af beiðni Langanesbyggðar. Um er að ræða netkönnun á meðal foreldra barna á dagvistunaraldri og óskir þeirra og væntingar til slíkrar þjónustu í sveitarfélaginu.
 • Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2011 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra.
 • Fjölgar kreppan krónum? Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu á Húsavík við breyttar samfélagsaðstæður
  Efni skýrslu:
  Unnið af Andra Val Ívarssyni og Óla Halldórssyni, ásamt fleiri starfsmönnum Þekkingarnetsins.  Um er að ræða lokaskýrslu rannsóknar sem snýr að útgjöldum erlendra ferðamanna á Húsavík.  Byggt er m.a. á viðhorfskönnun frá sumrinu 2010.


2010

 • Nýsköpun bænda í Þistilfirði
  Efni skýrslu:
  Unnið af Hildi Ásu Henrýsdóttur sumarið 2010. Viðtalsrannsókn við unga bændur í Þistilfirði
 • Viðhorfskönnun fyrir eldri borgara í Skútustaðahreppi
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni sumarið 2010 fyrir Skútustaðahrepp. Um er að ræða niðurstöður könnunar meðal eldri borgara í Mývatnssveit um ýmisa kosti varðandi aðhlynningu og fleira í þeim dúr.
 • Árbók Þingeyinga: Fréttir úr héraði 1958-2008
  Efni skýrslu:
  Unnið af Tinnu Þórarinsdóttur haustið 2009. Skýrslan er samantekt á helstu upplýsingum á tímabilinu 1956 til 2008. Sérstaklega er horft á þá þætti sem geta skýrt hvernig samfélagið hefur þróast á þessu tímabili, til dæmis íbúaþróun.
 • Viðhorfskönnun í Norðurþingi 2010 vegna sveitastjórnarkosninga
  Efni skýrslu:
  Unnið af Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttur og Aðalsteini J. Halldórssyni. Könnunin sýnir viðhorf kjósenda í Norðurþingi til þeirra lista sem bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum 2010. Einnig má sjá viðhorf til héraðsfréttamiðilsins Skarps og auglýsingamiðilsins Skránnar.
 • Ársskýrsla 2009 og starfsáætlun 2010
  Efni skýrslu:
  Ársskýrsla Þekkingarnets Þingeyinga fyrir árið 2009 og starfsáætlun 2011. Gefin út árlega. Unnið af Óla Halldórssyni.
 • Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga 2010
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2010 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra.
 • Búsetugæði á Norðausturlandi: Starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga
  Efni skýrslu:
  Þessi rannsókn var unnin af Grétu Bergrúnu Jóhannesdóttur og Aðalsteini J. Halldórssyni. Hún er unnin á árunum 2008 og 2009 með spurningakönnun sem send var til 1200 íbúa á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga hvort ár. Markmið hennar var að kalla fram viðhorf íbúa á starfssvæði Þekkingarnets Þingeyinga til ýmissa samfélagsþátta, þjónustu og búsetuskilyrða. Rannsóknin fékk styrk úr Vaxtarsamning Norðausturlands.


2009

 • Síldarárin á Raufarhöfn: Viðtöl við íbúa Raufarhafnar
  Efni skýrslu:
  Verkefni sem Tinna Stefánsdóttir vann fyrir Þekkingarsetur Þingeyinga sumarið 2009. Um er að ræða viðtöl við fimm einstakinga sem öll muna vel eftir sögu síldaráranna á Raufarhöfn. Sögu síldaráranna á Raufarhöfn hefur aldrei verið gerð nein skil og er verkefnið hugsað sem fyrsta skrefið í að varðveita og skrá þá sögu.
 • Íslenskuspilið – Kennsluefni í íslensku fyrir útlendinga
  Efni:
  Kennsluefni í íslensku fyrir útlendinga. Þekkingarnet Þingeyinga er útgefandi efnisins, höfundur þess er Selma Kristjánsdóttir. Spilið er þróað og hannað af Selmu Kristjánsdóttur við störf hjá Þekkingarsetri Þingeyinga við nýbúafræðslu.  Vinna við spilið stóð yfir frá 2007-2009 og er spilið útgefið í september 2009.  Íslenskuspilið er til sölu hjá Þekkingarneti Þingeyinga – pantanir sendast á netfangið hac@hac.is .
 • Vinabæjarsamstarf Þingeyskra sveitarfélaga – ávinningur og annmarkar
  Efni skýrslu:
  Unnið af Róbert H. Baldurssyni fyrir Þekkingarnet Þingeyinga. Markmið skýrslunnar er að kanna vinabæjarsamstarf þingeyskra sveitarfélaga og stöðu þeirra á alþjóðavettvangi. Róbert kemst að þeirri niðurstöðu að ýmislegt megi betur fara í þeim efnum og setur fram tillögur um úrbætur.
 • Náttúruminjasafn Íslands – greinargerð
  Efni skýrslu:
  Unnið af Þekkingarneti Þingeyinga og Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga. Skýrslan er gefin út í tilefni af hugmynd um rekstur Náttúruminjasafns Íslands í breyttri mynd, með höfuðstöðvar á Húsavík.  Unnið hefur verið að málinu frá ársbyrjun 2009 í samvinnu fjölmargra aðila sem tengjast málinu í Þingeyjarsýslum.
 • Mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga
  Efni skýrslu:
  Unnið af Aðalsteini J. Halldórssyni. Skýrslan er yfirlit yfir mannfjöldaþróun á starfssvæði Þekkingarseturs Þingeyinga sem nær frá Vaðlaheiði í vestri til Bakkafjarðar í austri. Í skýrslunni kemur fram hvernig íbúafjöldi hefur breyst á tímabilinu 2002 – 2008 í einstökum sveitarfélögum og byggðakjörnum innan þeirra.


2008

 • Efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu á Húsavík – tilkoma hvalaskoðunar
  Efni skýrslu:
  Unnið af Rannveigu Guðmundsdóttur B.A. í ferðmálafræði og Andra Val Ívarssyni hagfræðinema. Þau unnu þetta verkefni sumarið 2008 með stuðningi frá Verkefnasjóði Þekkingarseturs Þingeyinga og Nýsköpunarsjóði námsmanna. Skýrslan fjallar um þær breytingar sem urðu á ferðaþjónustu á Húsavík með tilkomu hvalaskoðunar.


2007

 • Spatial North – Greinargerð um samþættrar áætlunargerðar í Skútustaðahreppi
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni, starfsmanni Þekkingarseturs Þingeyinga í samvinnu við Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga. Um er að ræða greiningu á aðstæðum í Skútustaðahreppi út frá þeim meginmarkmiðum sem fram voru settar í verkefnisumsókn Spatial North. Það er að skilgreina og þróa bestu aðferðafræði við stefnumiðaða samþætta áætlanagerð og hvernig árangursríkast sé að framfylgja slíkri áætlanagerð við þær aðstæður sem ríkja á norðlægum jaðarsvæðum.
 • Vatnajökulsþjóðgarður – Margháttuð tækifæri eða frumhlaup?
  Efni skýrslu:
  Unnið af Kristveigu Sigurðardóttur, M.S. verkfræðingi frá KTH í Svíþjóð. Kristveig vann þetta verkefni sumarið 2007 með stuðningi frá Verkefnasjóði Þekkingarseturs Þingeyinga, Kísilgúrsjóði og Nýsköpunarsjóði námsmanna. Um er að ræða könnun á viðhorfi ferðaþjónustuaðila norðan Vatnajökuls til stofnunar fyrirhugaðs Vatnajökulsþjóðgarðs.
 • Jarðskjálftasetur á Kópaskeri
  Efni skýrslu:
  Greinargerð, unnin af Þekkingarsetri Þingeyinga (ÓH) fyrir Skjálftafélagið – félag áhugafólks um Jarðskjálftasetur á Kópaskeri. Greinargerðin er tekin saman vegna umsókna um fjármagn til Alþingis og sjóða haustið 2007.
 • Íbúaþróun innan sveitarfélagsins Norðurþings
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni sumarið 2007.  Um er að ræða samantekt á íbúaþróun, kynjahlutfalli og aldursskiptingu innan sveitarfélagsins Norðurþings frá því fyrir sameiningu (sem varð árið 2006).
 • Setrið – geðræktarmiðstöð
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni sumarið 2007.  Um er að ræða framvinduskýrslu fyrir starfsemi geðræktarmiðstöðvarinnar Seturins á Húsavík.  Lögð var spurningakönnun fyrir notendur, aðstandendur og fagaðila sem tengjast starfseminni. Skýrslan var unnin fyrir Fjölskylduþjónustu Þingeyinga.  Skýrslan er ekki birt á heimasíðunni en niðurstöður hennar er hægt að nálgast með samráði við Þekkingarsetrið og Félagsþjónustuna.
 • Ársskýrsla Þekkingarseturs Þingeyinga 2006
  Efni skýrslu:
  Skýrsla um starfsemi ársins 2006.


2006

 • Þjóðgarðar og atvinna – Staða ferðaþjónustu við þjóðgarðana við Jökulsárgljúfur og Skaftafell
  Efni skýrslu:
  Unnið af Lindu Margréti Sigurðardóttur, B.S. viðskiptafræðingi frá Háskólanum í Bifröst. Linda var ráðin til þessa verkefnis sl. vor eftir að Þekkingarsetrið hafið fengið styrkveitingu hjá Nýsköpunarsjóði námsmanna til þessarar rannsóknar. Þekkingarsetrið hafði einnig umsjón með verkefninu. Skýrsluna má nálgast með því að ýta á heiti hennar hér fyrir ofan.
 • Vaðlaheiðargöng – Mat á samfélagsáhrifum
  Efni skýrslu:
  Unnið af Haraldi Reinhardssyni B.S.-nema í samfélags- og hagþróunarfræðum við Háskólann á Akureyri. Haraldur hafði frumkvæði að þessu verkefni og vann að því síðastliðið sumar á Þekkingarsetrinu.  Þekkingarsetrið hafði umsjón með verkefninu.
 • Háskólasetur á Húsavík – greinargerð
  Efni skýrslu:
  Stutt greinargerð tekin saman af Þekkingarsetri Þingeyinga og Náttúrustofu Norðausturlands. Greinargerðin var unnin vegna vinnu við fjármögnun rannsóknaseturs í sjávarspendýrafræðum innan veggja Þekkingarsetursins. Verkefnið var kynnt fjárlaganefnd Alþings haustið 2006 á grunni þessarar greinargerðar.
 • Mat á umhverfisáhrifum – rannsóknarskýrsla
  Efni skýrslu:
  Þekkingarsetur Þingeyinga vann frá miðju ári 2005 fram að miðju ári 2006 að rannsókn um mat á umhverfisáhrifum á Íslandi í samstarfi við Skipulagsstofnun. Verkefnið hlaut styrk úr rannsóknasjóði Vegagerðarinnar og var unnið í samráði við Vegagerðina.   Þessu verkefni lauk sumarið 2006 með útgáfu skýrslu sem ber heitið „Mat á umhverfisáhrifum – Innleiðing matsáætlana – Gæði og árangur“. Niðurstöður verkefnisins eru birtar í meðfylgjandi skýrslu. Þessi rannsókn hefur öðru fremur snúið að því að kanna hvaða áhrif innleiðing matsáætlana árið 2000 hafði á málsmeðferð, skilvirkni, gæði og kostnað matsferlisins og hvernig til hefur tekist við framkvæmd þessa.
 • Framvinduskýrsla Þekkingarseturs Þingeyinga 2003-2005
  Efni skýrslu:
  Þekkingarsetur Þingeyinga hóf starfsemi sína á grunni 3ja ára samnings um fjárframlög árið 2003. Þessi samningur rann út í ársbyrjun 2006. Í tilefni af lokum þessa 3 ára samnings um fjárframlög til stofnunar og reksturs Þekkingarsetursins gaf Þekkingarsetrið út stutta framvinduskýrslu þar sem farið er yfir starfsemi og uppbyggingu setursins þessi fyrstu misseri stofnunarinnar.


2005

 • Heimskautsgerði á Raufarhöfn
  Efni skýrslu:
  Samantekt upplýsinga um hina frumlegu nýsköpunarhugmynd um byggingu sk. heimskautsgerðis við Raufarhöfn (arctic-henge). Unnið undir stjórn Þekkingarseturs Þingeyinga og Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga í samstarfi við frumkvöðla verkefnisins á Raufarhöfn.
  Verkefnið var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna og vann Jóna Kristín Gunnarsdóttir, nemi við Háskólann á Akureyri, að verkefninu sumarið 2005.
 • Akademísk ferðaþjónusta
  Efni skýrslu:
  Afrakstur sumarverkefnis sem unnið var á Þekkingarsetrinu 2005. Um er að ræða heimildaskýrslu Aðalsteins J. Halldórssonar um “akademíska ferðaþjónustu” og möguleika hennar í Þingeyjarsýslu. Verkefnið var styrkt af Nýsköpunarsjóð námsmanna, Impru og Kísilgúrsjóði.
 • Viðhorfskönnun vegna kosningar um sameiningu sveitarfélaga
  Efni skýrslu:
  Skýrsla með niðurstöðum könnunar á viðhorfi Þingeyinga til sameiningar sjö sveitarfélaga í sýslunni. Könnunin var unnin að frumkvæði Þekkingarseturs Þingeyinga í samstarfi við Framhaldsskólann á Húsavík. Nemendur FSH sáu um úthringingar undir leiðsögn og stjórn kennara FSH og forstöðumanns Þekkingarsetursins. Skýrslan var tekin saman af Þekkingarsetrinu í september 2005 eða skömmu fyrir sameininingakosningar, sem fóru fram þann 8. okt. 2005.


2004

 • Fiskeldisrannsókn – Húsavík (Fish-farming in Husavik, Iceland)
  Efni skýrslu:
  Samantekt á aðstæðum til fiskeldis við Húsavík. Unnin á Þekkingarsetrinu sumar/haust 2004.  Skýrsla skrifuð fyrir mögulega framkvæmdar-/rekstraraðila á sviði fiskeldis, hvort er íslenska eða erlenda.  Skýrslan er á ensku. Höfundur skýrslunnar er Ásmundur Gíslason, B.S. sjávarútvegsfræðingur
 • Fiskimið
  Efni skýrslu:
  Skráning á þekktum fiskimiðum í Þingeyjarsýslum. Samstarfsverkefni unnið með Menningarmiðstöð Þingeyinga / Safnahúsi Húsavíkur.  Höfundur skýrslunnar er Ómar Þorgeirsson. Umsjón/ritstjórn var í höndum Guðna Halldórssonar forstöðumanns Menningarmiðstöðvarinnar í samstarfi við Óla Halldórsson forstöðumann Þekkingarnetsins.

Húsavík - sími: 464 5100 | Þórshöfn - sími: 464 5142 | Mývatnssveit - sími 464-5130